ლანჩხუთი ნიკე
ზედა ჯგუფი
სეზონი 2021
წინა ეტაპზე

საბოლოო ანგარიში
2
:
1