ნიკე კოლხეთი ხობი
ზედა ჯგუფი
სეზონი 2021
წინა ეტაპზე

საბოლოო ანგარიში
2
:
3