სამეგრელო კოლხეთი ხობი
ზედა ჯგუფი
სეზონი 2022
წინა ეტაპზე

საბოლოო ანგარიში
2
:
1