შედეგები

წინა ეტაპზე

შაბათი, 2 სექტემბერი

კვირა, 27 აგვისტო

შაბათი, 10 ივნისი

შაბათი, 3 ივნისი

შაბათი, 27 მაისი

შაბათი, 20 მაისი

შაბათი, 13 მაისი

შაბათი, 6 მაისი

შაბათი, 22 აპრილი

შაბათი, 25 მარტი

შაბათი, 18 მარტი

შაბათი, 11 მარტი