კოლხეთი ხობი კვარტალი
ზედა ჯგუფი
სეზონი 2021
წინა ეტაპზე

საბოლოო ანგარიში
1
:
2